Topmenu

Medisch Secretaresse 1

Stethos verzorgt de opleiding tot Medisch Secretaresse 1 LSSO®. De opleiding duurt een jaar en wordt gegeven in Leeuwarden. 

De lessen worden door zeer deskundige docenten verzorgd. Vol enthousiasme en met veel kennis zorgen de docenten ervoor dat je niet één bijeenkomst kunt en wilt missen. En vergeet vooral niet de verbinding binnen een groep. Je gaat nieuwe mensen ontmoeten en je krijgt interactief les. Na het behalen van alle modules ontvang je een LSSO diploma.
Na het behalen van alleen de medische vakken; anatomie/fysiologie, medische terminologie en pathologie ontvang je het diploma Medische Secretariaatskennis. 

Inschrijven kan met dit Word-bestand of dit PDF-bestand.

Nadat Stethos het ingevulde inschrijfformulier heeft ontvangen, krijgt u van ons een afschrift dat u bij voor de opleiding bent ingeschreven.
Voor deelnemers geldt dat er een bedenktijd is van tenminste 14 dagen.

Zie ook www.LSSO.nl 

Vooropleiding

Voor de opleiding Medisch Secretaresse 1 is een vooropleiding op MAVO- of VMBO-niveau (minimaal) aan te bevelen.
Als je het LSSO-diploma Secretaresse hebt behaald, hoef je alleen de 4 medische modulen te volgen!

Niveau

MBO, niveau 4

Programma

De opleiding bestaat uit de volgende modules:

  1. Medische terminologie
  2. Medische administratie
  3. Anatomie en fysiologie
  4. Pathologie (onderdeel van Medisch secretaresse 2)
  5. Notuleren
  6. Zakelijk Nederlands
  7. Toetsenbordvaardigheid
  8. Tekstverwerken / Word 2013

Examen / certificaten / diploma

Per module wordt de module met een landelijk examen afgesloten. Per behaalde module ontvang je een certificaat. Na het behalen van alle modules ontvang je een LSSO diploma.Voor het behalen van alleen de medische vakken; anatomie/fysiologie, medische terminologie en pathologie ontvang je het diploma Medische Secretariaatskennis.

De examens worden verspreid over diverse steden in Nederland georganiseerd. Voor onze regio zijn Leeuwarden en Zwolle de dichtstbijzijnde locaties.

Bijeenkomsten

De bijeenkomsten vinden plaats op donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur.

 

1. MODULE MEDISCHE TERMINOLOGIE

Inhoud 

1500 medische termen Latijn en Grieks, uitspraak, schrijven en betekenis van de woorden

Duur 

Deze module bestaat uit 6 bijeenkomsten van 3 contacturen
Naast de contacturen moet je rekening houden met gemiddeld 5 uren per week studiebelasting

 

2. MODULE MEDISCHE ADMINISTRATIE

Inhoud 

Structuur van het ziekenhuis / Zorginformatiesysteem / Landelijk schakelpunt / Afsprakenspreekuur / Polikliniekbezoek / Opname / Diagnose-behandelcombinatie / Praktijkvoorbeeld: een dagje op de polikliniek. 

Duur 

Deze module bestaat uit 6 bijeenkomsten van 3 contacturen.
Naast de contacturen moet je rekening houden met gemiddeld 3 uren per week studiebelasting.

 

3. MODULE ANATOMIE EN FYSIOLOGIE

Het is sterk aan te bevelen deze module pas te volgen, nadat de module Medische Terminologie is afgesloten.

Inhoud 

Opbouw van het menselijk lichaam; de algemene fysiologie; anatomische en fysiologische aspecten van: het spijsverteringsstelsel; het ademhalingsstelsel; het bloed en de bloedsomloop; het uitscheidingsstelsel; de huid; het beenderstelsel; het spierstelsel; het zenuwstelsel; het hormoonstelsel; de zintuigen en de geslachtsorganen.

Duur 

Deze module bestaat uit 5 bijenkomsten van 3 contacturen.
Naast de contacturen moet je rekening houden met gemiddeld 3 uren per week studiebelasting.

 

4. MODULE PATHOLOGIE

Inhoud 

Geschiedenis van de pathologie; algemene en speciële pathologie; infecties, immunologie en ontstekingen; tumoren; pathologische aspecten van, het spijsverteringsstelsel, het ademhalingsstelsel, het circulatiestelsel, het urinewegstelsel, de huid, het bewegingsapparaat, het centraal zenuwstelsel, het hormoonstelsel en het genitaalstelsel.

Duur 

Deze module bestaat uit 5 bijenkomsten van 3 contacturen.
Naast de contacturen moet je rekening houden met gemiddeld 3 uren per week studiebelasting.

 

5. NOTULEREN

Inhoud 

Voorwaarden voor het maken van goede notulen; vergaderbegrippen; vergaderdoelen; vergadervormen; verloop van een vergadering; voorbereiding van een vergadering; convocatie; functies van de notulen; Nederlandse taal; verslagvormen; kennis van organisaties; kennis van regelingen en instanties.
Je leert notuleren op de computer.

Duur 

Deze module bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2,5 contacturen.
Naast de contacturen dien je rekening te houden met gemiddeld 3 klokuren.

 

6. MODULE ZAKELIJK NEDERLANDS

Inhoud 

Grammatica, spelling en correspondentie

Duur 

Deze module bestaat uit 6 bijeenkomsten van 3 contacturen.
Naast de contacturen dien je rekening te houden met gemiddeld 3 klokuren.

 

7. MODULE TEKSTVERWERKEN (WORD 2013)

Inhoud 

Inleiding Windows; werken met tekst; tekst opmaken; tekst indelen; documenten opmaken; sjablonen; werken met tabellen; mailingen, etiketten en enveloppen. Taalcorrecties.

Duur 

Deze module bestaat uit 3 bijeenkomsten van 2 contacturen.
Naast de contacturen moet je rekening houden met 5 uren studiebelasting.

 

8. MODULE TOETSENBORDVAARDIGHEID

Inhoud 

Ergonomie; middels het 10-vingersysteem blindtypen; minimaal 130 aanslagen per minuut behalen zonder veel fouten te maken. 

Duur 

De ervaring leert dat er geen training voor nodig is. Het boek alleen is veelal voldoende.